هدف اصلی کنفرانس، فراهم آوردن محفلی برای محققان جهت تبادل نتایج پژوهش خود در زمینه کاروانسراها، تسهیل در به اشتراک گذاری تجربیات فعالان صنعت گردشگری، و ایجاد شبکه­ای از فعالان، سیاستگذاران و صاحبنظران صنعت گردشگری جهت قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار گردشگری از طریق بهره­برداری کشور از ظرفیت­های موجود در کاروانسرهای کشور است. سایر اهداف کنفرانس عبارتند از:

1) ارتقاء دانش، توانمندی و مهارت های کاربردی و عملیاتی فعالان صنعت گردشگری در زمینه کاروانسراها

2) بهبود ارتباطات بین­المللی جهت توسعه صنعت گردشگری و مهمانداری کشور با تاکید بر نقش کاروانسراها

3)افزایش مشارکت بخش خصوصی، انجمن ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در توسعه گردشگری از طریق بهره برداری از ظرفیت کاروانسراهای کشور