نکات مهم قبل از ارسال مقاله (فراخوان نخست):

*** مقاله‌های ارسالی توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی باید با ایمیل سازمانی یا دانشگاهی آن‌ها ارسال شود***

1) در صورت عدم رعایت راهنمای تدوین مقاله پذیرفته نخواهد شد.

2) محورها و موضوعات نشریه را از بخش محورهای همایش مشاهده کنید و مطمئن شوید مقاله شما مرتبط با یکی از موضوعات و محورهای همایش است.

3) فقط و فقط یک فایل حاوی مشخصات نویسندگان و اصل مقاله برای همایش ارسال کنید (لطفا از قالب تهیه شده استفاده کنید).

4) فرمت و  فایل اصلی مقاله را از اینجا بارگیری کنید و مقاله را دقیقاً بر اساس راهنمای تدوین گفته شده در همین فرمت تنظیم و ارسال کنید.

5) لطفا برای ترجمه چکیده مقاله به انگلیسی فقط به ترجمه Google Translate اکتفا نکنید و واژگان تخصصی را به درستی ترجمه کنید.

6) لطفاً برای اعمال نیم‌فاصله در فایل مقاله از  (CTRL+Shift+2) استفاده کنید. لازم به ذکر است که صفحه کلید شما باید در حالت زبان فارسی باشد.

 

ساختار مقاله از نظر محتوا

-مقاله‌ها به لحاظ نگارش زبان فارسی روان و بی‌غلط نوشته شوند و توسط نویسندگان ویراستاری ادبی و علمی شوند.

- مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه  یا طرح‌های پژوهشی به لحاظ نگارشی باید از قالب پایان‌نامه ‎خارج  شده و در قالب مقاله‌های علمی-پژوهشی قرار داده شوند. 

 

ساختار مقاله از نظر ظاهر 

- عنوان مقاله موجز و متناسب با محتوا، هدف، و یافته‌های پژوهش باشد. 

- نام نویسنده (نویسندگان) نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) همراه با مشخصات علمی و وابستگی سازمانی و رایانامه آنان (نویسنده مسئول نیز) مشخص شود. 

- چکیده فارسی و انگلیسی: ساختاریافته در بخش‌های: هدف، روش پژوهش، یافته‌ها، و نتیجه‌گیری تهیه و تنظیم شود. 

- چکیده فارسی و انگلیسی (200 تا 250 واژه).  

-ترتیب مطالب مقاله در فایل Word به صورت زیر باشد: ابتدا عنوان فارسی، مشخصات سازمانی نویسندگان به فارسی، چکیده فارسی، کلیدواژه‌های فارسی، متن مقاله، منابع فارسی و انگلیسی، در صفحه آخر به ترتیب: عنوان انگلیسی، مشخصات سازمانی نویسندگان، چکیده انگلیسی، کلیدواژه‌های انگلیسی.  

-منابع بر اساس شیوه‌نامه انجمن روان‌شناسی آمریکا فارسی شده با عنوان «شیوه‌های استناد درون متنی در فصل دوم کتاب: شیوه‌های استناد در نگارش‌های علمی، رهنمودهای بین‌المللی» مؤلفان عباس حرّی و اعظم شاهبداغی (صفحات 147 تا 215) تنظیم شود.

 

نکات مهم قبل از ارسال تولیدات چندرسانه ای (فراخوان دوم):

شرکت کنندگانی که تمایل به حضور و مشارکت در فراخوان دوم همایش نمایند، باید آثار خود را روی CD یا DVD یا فلش مموری ذخیره کرده و به آدرس همایش پست نمایند. لطفا آدرس کامل به همراه شماره تلفن های ثابت و همراه دبیرخانه نیز در هنگام ارسال روی پاکت ارسال شده قید گردد.