«موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران» با همکاری دانشگاه ها و مرکز علمی و اجرایی و همکاری اساتید، دانشجویان و متخصصان مرتبط با حوزه گردشگری و مهمانداری در نظر دارد تا همایش ملی «کاروانسراهای ایران: گذشته، حال، آینده» را در تاریخ 5 و 6 اسفند ماه 1399 در دانشگاه تهران برگزار نماید. هدف اصلی این کنفرانس استفاده از تجربیات اساتید، پژوهشگران، مسئولان و دانشجویان حوزه کاروانسراها و نیز گردشگری است که به صورت پانل های تخصصی، ارائه مقاله و سخنرانی خواهد بود تا با هم افزایی و انتقال دانش، گامی در راستای توسعه صنعت گردشگری و مهمانداری کشور برداشته‌ شود. امید است استقبال گسترده فعالان صنعت گردشگری و مهمانداری، علاوه بر هر چه با شکوه تر برگزار شدن همایش موجبات انگیزه افزایی و برنامه ریزی برای برگزاری سالانه کنفرانس در بخش بین المللی را نیز فراهم سازد. لذا از تمامی صاحب نظران و پژوهشگران این حوزه برای شرکت و تبادل نظر علمی در همایش دعوت به عمل می آید.