سازمان‌ها و نهادهایی که قصد دارند به عنوان حامی در این همایش ملی مشارکت داشته باشند، می‌توانند درخواست خود را از طریق تماس با شماره 09351488078 یا پست الکترونیکی IranianCaravanserais@gmail.com ارسال کنند