شورای سیاستگذاری
دکتر احمد نادری
رئیس
استادیار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/anaderi/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: anaderi [at] ut.ac.ir
تلفن: 61117838
دکتر حمید پارسانیا
عضو شورای سیاستگذاری
دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/h.parsania
پست الکترونیکی: h.parsania [at] ut.ac.ir
تلفن: 88994335
دکتر سید مهدی اعتمادی فرد
عضو شورای سیاستگذاری
استایار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/etemady/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: etemady [at] ut.ac.ir
دکتر محمدحسن طالبیان
عضو شورای سیاستگذاری
دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پردیس هنر های زیبا/ دانشکده معماری، و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~mh.talebian/courses
پست الکترونیکی: mh.talebian [at] ut.ac.ir
تلفن: ۰۲۱۶۶۰۲۷۴۱۸
دکتر محمدرضا جوادی یگانه
عضو شورای سیاستگذاری
دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/myeganeh
پست الکترونیکی: myeganeh [at] ut.ac.ir
مهندس حسن خلیل آبادی
عضو شورای سیاستگذاری
عضو پنجمین دوره از شوراهای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش/رییس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری
وب سایت: shoratehran.ir/page/%D8%B9%D8%B6%D9%88?usernumber=15
پست الکترونیکی: ha.khalilabadi [at] gmail.com
تلفن: 021-51040000
کمیته برگزاری
دکتر نادر کریمیان سردشتی
دبیر کمیته علمی
استادیار، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
وب سایت: www.richt.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=ada63513-2bd1-426f-a33b-67bc707c55fe
پست الکترونیکی: nkarimian [at] rclit.ir
تلفن: 88994335
دکتر محمدرضا جلیلوند
دبیر اجرایی
استادیار، دانشکده مدیریت، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: cfss.ir/
پست الکترونیکی: rezajalilvand [at] ut.ac.ir
تلفن: 09351488078
دکتر حمیدرضا یزدانی
دبیر کل
استادیار، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~hryazdani
پست الکترونیکی: hryazdani [at] ut.ac.ir
تلفن: 88994335
کمیته علمی
دکتر مژگان اسماعیلی
عضو کمیته علمی
دانشیار، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
وب سایت: www.richt.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=ada63513-2bd1-426f-a33b-67bc707c55fe
پست الکترونیکی: m.esmaeili [at] richt.ir
دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/thyasory
پست الکترونیکی: thyasory [at] ut.ac.ir
دکتر محمدرضا رضوانی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/rrezvani
پست الکترونیکی: rrezvani [at] ut.ac.ir
تلفن: 02161113039
دکتر محمد عباس زاده
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز
وب سایت: asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m-abbaszadeh
پست الکترونیکی: m-abbaszadeh [at] tabrizu.ac.ir
تلفن: 09143182795
دکتر سید مهدی شریفی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/sharifee
پست الکترونیکی: sharifee [at] ut.ac.ir
دکتر کیهان تاج الدینی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه شفیلد هالام انگلستان
Sheffield Hallam University
وب سایت: www.tajeddini.ch/home/
پست الکترونیکی: kayhan120 [at] gmail.com
تلفن: +44 (0) 114 225 5555
دکتر فاطمه ثقفی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/fsaghafi
پست الکترونیکی: fsaghafi [at] ut.ac.ir
دکتر محمد غفاری
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/ghaffari.mohammad
پست الکترونیکی: ghaffari.mohammad [at] ut.ac.ir
تلفن: 02536166534
کمیته اجرایی
دکتر لیلا نصرالهی وسطی
عضو کمیته اجرایی
استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، مجری رسانه ملی
پست الکترونیکی: le.nasrollahi1365 [at] iau.ac.ir
تلفن: 021-8899-4339
دکتر حسن اشتری
عضو کمیته اجرایی
معاون آموزش موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شهرداری تهران
وب سایت: iranhdm.ir/web/guest/home
پست الکترونیکی: hasan_ashtari [at] yahoo.com
نسرین تیموریان
عضو کمیته اجرایی
دبیر اجرایی جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان
دبیر اجرایی جام باشگاه های سالمندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پست الکترونیکی: iraniancaravanserais [at] gmail.com
تلفن: 88994335
مهندس سیدتقی موسوی
عضو کمیته اجرایی
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهرستان ری/مدرس هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد
پست الکترونیکی: seedtaghi.mosavi1399 [at] gmail.com
تلفن: 96029596_021
مائده کریمیان سردشتی
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی دکتری تاریخ پیش از اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: maedeh_karimian [at] yahoo.com
تلفن: 02166591075
مینا اکبری جاوید
عضو کمیته اجرایی
بنیاد فرهنگی و هنری رودکی
وب سایت: bonyadroudaki.com/PContent.aspx?id=82&&lang=fa-IR
پست الکترونیکی: makbarijavid [at] gmail.com
تلفن: 66757505