فراخوان اول:

1) معماری و سبک شناسی معماری کاروانسراها،

2) پیشینه تاریخی و گستره جغرافیایی کاروانسراها،

3) کاروانسراها و توسعه و پویایی صنعت گردشگری،

4) کاروانسراها، تغییر کاربری و صنعت گردشگری،

5) معماری ایرانی-اسلامی کاروانسراها،

6) کاروانسراها از دیدگاه سیاحان و سفرنامه نویسان،

7) مرمت و بازسازی کاروانسراها،

8) کاروانسرهای ایرانی با رویکرد جهانگردی و نقش آن در جذب گردشگر داخلی و خارجی،

9) چشم اندازها و برنامه های آینده کاروانسرها،

10) کاروانسرا، تجارت و اقتصاد ایران در دوره های تاریخی،

11) کاروانسرها و صنعت راه و راه شناسی،

12) کاروانسراها، اقوام و ادیان و مذاهب و تمدن ها،

13) نقش فناوری در حفظ، توسعه و ترویج گردشگری میراث با محوریت کاروانسرها

فراخوان دوم:

 1) انیمیشن،

2) فیلم مستند،

3) نقاشی و نگارگری (مدرن-سنتی)،

4) مینیاتور،

5) اسناد تاریخی،

6) اسناد تصویری