نشست دبیران همایش، اعضاء کمیته اجرایی و ریاست محترم همایش
1399-11-28
نشست دبیران همایش، اعضاء کمیته اجرایی و ریاست محترم همایش

به منظور هماهنگی و پیگیری امور جاری همایش ملی کاروانسراهای ایران، نشستی در تاریخ 27 بهمن ماه 1399 در تالار گفتگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار گردید.