برگزاری نمایشگاه در روز 5 اسفند و سخنرانی ها در روز 6 اسفند
1399-12-01
برگزاری نمایشگاه در روز 5 اسفند و سخنرانی ها در روز 6 اسفند

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته توسط دبیرخانه همایش، در روز 5 اسفند در محل سالن دوران اسلامی موزه ملی ایران، نمایشگاه عکس و نگارگری در رابطه با کاروانسراهای ایران برگزار می شود و در روز 6 اسفند، برنامه اصلی همایش شامل سخنرانی ها و ارائه مقالات برگزار خواهد شد.