تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 2 اسفند ماه 1399
1399-12-01
تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 2 اسفند ماه 1399

نویسندگان و علاقمندانی که تمایل به ارسال مقالات خود به همایش ملی کاروانسراهای ایران را دارند، می توانند تا تاریخ 2 اسفند نسبت به ارسال آثار خود از طریق سایت همایش اقدام نمایند