انتشار ویدئوهای سخنرانی های همایش ملی کاروانسراهای ایران در پیج اینستاگرامی همایش
12 مهر 1400
انتشار ویدئوهای سخنرانی های همایش ملی کاروانسراهای ایران در پیج اینستاگرامی همایش

به منظور استفاده علاقمندان از سخنرانی های همایش ملی کاروانسراهای ایران، ویدئوهای مربوطه در پیج اینستاگرامی همایش به آدرس زیر بارگذاری شد

https://www.instagram.com/iraniancaravanserais/channel/