انتشار ویدئوهای سخنرانی های همایش ملی کاروانسراهای ایران در پیج اینستاگرامی همایش
1400-07-12
انتشار ویدئوهای سخنرانی های همایش ملی کاروانسراهای ایران در پیج اینستاگرامی همایش

به منظور استفاده علاقمندان از سخنرانی های همایش ملی کاروانسراهای ایران، ویدئوهای مربوطه در پیج اینستاگرامی همایش به آدرس زیر بارگذاری شد

https://www.instagram.com/iraniancaravanserais/channel/