درخواست کتاب های همایش
13 مرداد 1402
درخواست کتاب های همایش

علاقمندان به تهیه نسخه چاپی کتاب های همایش (مجموعه مقالات و کاروانسرای ظل السلطان)، درخواست خود را به پست الکترونیکی دبیر اجرایی همایش ارسال نمایند.