علل ساخت مجموعه تاریخی کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین در دوره‌ی قاجار
کد مقاله : 1006-IRCRVSR
نویسندگان:
علیرضا احمدی *
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
چکیده مقاله:
شهر قزوین همواره به‌عنوان یکی از چهارراه‌های گذرگاه تجاری شمال به جنوب و شرق به غرب کشور، مورد اهمیت حکومت‌های گوناگون در درازنای تاریخ بوده است، این شاخصه در روزگار قاجار و به‌ویژه از میانه‌های دوران شهریاری ناصرالدین‌شاه قاجار به اوج خود رسید، به‌طوری‌که سیمای شهر قزوین نیز دگرگون گشت و تمام ساخت‌وسازها در راستای رفاه حال بازرگانان و تجار ساخته شد، بیشترین انگیزه‌ آن نیز نزدیکی قزوین به پایتخت و بودن انبارهای بسیار تهران در قزوین و نیز بارانداز بودن شهر قزوین و همچنین ایجاد شبکه‌های نوین گذرگاه تجاری قزوین به انزلی و قزوین به تهران در راستای مبادلات با کالاهای روسیه بود که بر اهمیت شهر قزوین افزود، به‌طوری‌که ساخت مجموعه تاریخی کاروانسرای بزرگ سعدالسلطنه در این دوره به دست باقر خان سعدالسلطنه حاکم وقت قزوین، بیش‌ازپیش ضرورت یافت، این کاروانسرا می‌توانست از هجوم بازرگانان و کالاهایشان به پایتخت و ایجاد نابسامانی جلوگیری کند و نیز کالاهای موردنیاز را در شهر قزوین انبار نماید، از همین روی این کاروانسرا در نزدیکی بازار بزرگ قزوین و در پیرامون دیگر سازه‌های رفاهی مانند مهمانخانه بزرگ قزوین و ارگ حکومتی قرار می‌گیرد، می‌توان بنیادی‌ترین انگیزه ساخت این مجموعه را ایجاد بهزیستی و آسایش و آسودگی برای بازرگانان و تجاری دانست که پیش از پانهادن به پایتخت در قزوین منزل می کردند.
کلیدواژه ها:
سعدالسلطنه، قزوین، قاجار، کاروانسرا، تجارت و بازرگانی، ناصرالدین‌شاه
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است