مستندنگاری نوشته‌های موجود بر دیوارهای اتاق شاه‌نشین کاروانسرای صفوی امین‌آباد شهرضا
کد مقاله : 1014-IRCRVSR
نویسندگان:
نیلوفر احتشامی *
دانشکده علوم انسانی، گروه باستانشناسی
چکیده مقاله:
دورۀ صفوی یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران در زمینه‌های گوناگون از جمله هنر و معماری است. ساخت کاروانسراها که پیشینه‌ای دیرینه در سرزمین ایران دارد، در این دوره به اوج خود رسید و تعداد چمشگیری کاروانسرا به دستور پادشاهان صفوی در سرتاسر ایران در راستای بهسازی و توسعۀ شبکۀ راه‌های تجاری و همچنین رفاه حال مسافران احداث شد. کاروانسرای امین‌آباد که در جادۀ اصلی اصفهان-شیراز واقع‌شده، یکی از چهار کاروانسرایی است که دارای پلان چندضلعی یا مدور است. این کاروانسرا دارای بخش‌های مختلفی شامل اتاق شاه‌نشین است که در ضلع جنوبی قرار دارد. بر دیوارهای این اتاق و تراس روبروی آن، تعدادی دیوارنوشته به زبان‌های فارسی، عربی، لاتین، ارمنی و گرجی وجود دارد که بخش‌های زیادی از آن‌ها بر اثر مرمت یا گذر زمان، به طور کامل خوانا نیستند؛ اما اطلاعات قابل استخراج و خوانش آن‌ها می‌تواند بیانگر اهمیت این کاروانسرا و استفادۀ آن از سوی افرادی از سرزمین‌های دور و نزدیک باشد. این امر بر موقعیت مناسب جغرافیایی این کاروانسرا مهر تأیید می‌زند. این پژوهش به صورت توصیفی است و یافته‌های آن توسط نگارنده مستندنگاری شده‌است. از آن‌جایی که تاکنون مستندنگاری و پژوهشی پیرامون این دیوارنوشته‌ها صورت نگرفته و امکان تخریب بیش‌تر آن‌ها در آینده وجود دارد، لازم است تا این نوشته‌ها و محتوای آن‌ها تا حد امکان خوانده شوند و اطلاعات لازم از درونشان استخراج شود.
کلیدواژه ها:
صفوی، کاروانسرا، امین‌آباد، دیوارنوشته
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است
همایش ملی کاروانسراهای ایران: گذشته ،حال ،آینده Iranian Caravanserais: Past, Present, Future