کاروانسرای مشیرالملک در گذر زمان گذشته، حال، آینده
کد مقاله : 1016-IRCRVSR
نویسندگان:
علیرضا زمانی *
دانشجوی مدیریت شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایران، در کنار حکومتی قدرتمند و آگاه به مسائل راهبردی با دید نظامی- اقتصادی منجر به ساخت بزرگترین و سازمان‌یافته ترین عنصر دست ساخته بشر تا آن زمان شد، اینگونه بود که راه متولد شد. هخامنشیان با گسترش پهنه حکومت خود به خوبی جایگاه راه‌ها و ساختمان های میان آنها را درک کرده اند. می‌توان گفت کاروانسرا و راه دو عنصر مکمل یکدیگر بوده اند. روش تحقیق و نحوه جمع آوری اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش، از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای است. از اهداف این مقاله در کنار بررسی پیشینه کاروانسراها و راه‌ها، اشاره به «کاروانسرای مشیرالملک برازجان» است، کاروانسرایی تمام سنگی که نمونه آن تاکنون در کشور گزارش نشده است. از مشخصه های دیگری که این کاروانسرا را از دیگر بناها متمایز می‌کند، داشتن پلی درفاصله 30 کیلومتری شمال کاروانسرا بر روی رودخانه دالکی است. وجود این پل نشان از اهمیت راه برای کاروانسرا دارد، اهمیتی که 150 سال پیش، حاکم فارس را بر آن داشت تا اول، دستور ساخت پل و سپس کاروانسرا را بدهد. این کاروانسرا در شهر برازجان، شهرستان دشتستان، در استان بوشهر واقع است. برازجان شهری، با پیشینه تاریخی طولانی است که قدمت آن به دوره هخامنشیان می‌رسد، و ریشه های آن را باید در شهر باستانی تموکن (تا ‌اوکه) جستجو کرد. این پژوهش با مرور بر تاریخچه مرمت شهری و ارائه دیدگاه کنونی آن به بررسی مسائل و مشکلات کاروانسرای مشیرالملک پرداخته و در آخر پیشنهاداتی جهت رفع مشکلات و احیای این بنای ارزشمند ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
برازجان، راه، کاروانسرا ، مرمت شهری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است